אומנות הטעות - האם טעות היא כשלון

האם טעות היא כשלון?

כולנו יודעים שמטעויות לומדים, אך מה לגבי כשלונות? ומה בעצם ההבדל בין השניים?

מבחינת ההגדרה אין הבדל בין טעות לכשלון - רציתי תוצאה אחת וקיבלתי תוצאה אחרת.

הפער בין טעות לכשלון יושב על הגישה שלנ